Kosten

Ons prijsmodel is eenvoudig. Geen offertes van tevoren, maar heldere afspraken over implementatie, licentie en eventuele extra ondersteuning.  

Implementatie

Implementatie van Takenplaatje bestaat uit vijf workshops van een dagdeel, waarna de gebruiker aan de gang kan. Zie voor de details implementatie.

Licentie

Per ingerichte database wordt een licentie aangegaan voor de duur van een jaar met een opzegtermijn van twee maanden. 

 

 

Ondersteuning

Op verzoek kan extra ondersteuning worden verleend na de implementatie. Hierover worden maatwerk-afspraken gemaakt.


Kosten: € 3000 eenmalig

Kosten: € 3000 per jaar

Kosten: € 600 per dagdeel