Fase 2 – Takenplaatje conceptueel

Doel van de workshop Takenplaatje Conceptueel is het begrijpen van Takenplaatje. In deze workshop van een dagdeel wordt dus nog niet zelf gewerkt met Takenplaatje, maar worden de verschillende concepten (zoals leerroutes, budgetten en kostenplaatsen) uitgelegd. De concepten worden naast het gekozen organisatie-onderdeel (de gekozen opleiding) geplaatst en bediscussieerd met de leden van het projectteam. 

De belangrijkste uitkomst van de workshop is het invullen van een aantal templates in Excel. Na goedkeuring van directie zullen deze data eenmalig door Takenplaatje worden ingeladen in de basistabellen van de database.