Fase 5 – Evaluatie

Zoals eerder gemeld is het doel het creëren van proceseigenaarschap. Na fase 4 heeft de organisatie een professionele gebruiker van Takenplaatje, die in staat is om de ontwikkelde kennis en vaardigheden verder over te dragen op mogelijke andere gebruikers (m.n. inzetplanners van andere organisatie-onderdelen). In deze fase stellen we vast of we zover zijn en vindt advisering plaats m.b.t. plan voor uitrol en inbedding.