Contacturen van studenten

Takenplaatje beschikt over heldere overzichten, waaruit eenvoudig op te maken valt hoeveel contacttijd een student per week krijgt en uit welke modulen deze contacttijd is opgebouwd.