Het eigen takenplaatje

Transparante takenplaatjes, waarin afspraken staan die up-to-date zijn, vormen de basis voor vertrouwen tussen management en medewerkers. Omdat Takenplaatje webbased is, worden wijzigingen in inzet van medewerkers direct en vanuit één bron zichtbaar voor iedereen die hiervoor rechten heeft.

 

In het takenplaatje van de medewerker wordt helder onderscheid gemaakt in:

  • Aanstellingsgegevens inclusief aanstellingsaftrek zoals bv. ouderschapsverlof.
  • Onderwijstaken
  • Niet-onderwijstaken
  • Generieke aftrek voor zaken als overleg.

Takenplaatjes zijn per periode en per jaar te genereren.