Fase 4 – Dashboardtraining

De laatste workshop Takenplaatje Dashboardtraining (één dagdeel) is gericht op het finaliseren van de budgetkaders en op het gebruik van Takenplaatje als stuurinstrument in het algemeen.

Heel concreet komt het hierop neer dat voor alle budgetgroepen vastgesteld wordt hoe groot de budgetten zullen zijn en zichtbaar wordt gemaakt in hoeverre onderwijs- en niet-onderwijs binnen budget zijn.