Implementatie

Het belangrijkste doel m.b.t. de implementatie is de organisatie proceseigenaar te laten worden van het systeem Takenplaatje. In de verschillende fases van het implementatieproces wordt hier nadrukkelijk aandacht aan geschonken. Een standaard implementatie bestaat uit de volgende fasen:

 

                  Fase 1 – Voorwaarden voor succes garanderen

                  Fase 2 – Takenplaatje conceptueel: concepten overdragen en informatie verzamelen en opladen

                  Fase 3 -  Systeemtraining

                  Fase 4 – Dashboardtraining

                  Fase 5 – Evaluatie