Contacturen van docenten

Goed onderwijsmanagement betekent dat piekbelasting altijd voorkomen moet worden. Takenplaatje genereert overzichten waarbij teveel contacturen snel worden gesignaleerd.