Uw eigen taaklastmodel

Een faire deal, dat is waar het om gaat. De docent moet op een eerlijke en transparante manier beloond worden voor het werk dat hij verricht. Heeft hij beduidend meer tentamens na te kijken dan zijn collega, dan kan hier rekening mee worden gehouden. Geeft hij les aan meerdere parallelle klassen, is het dan logisch dat hij voor elke klas evenveel voorbereidingstijd krijgt of moet deze dan maar 1x gegeven worden? 

 

Takenplaatje biedt uitgebreide mogelijkheden om uw eigen regels te stellen, waarbij per combinatie van onderwijsvorm (bv. college of instructie) en onderdeel (bv. voorbereiding, uitvoering, toets opstellen, toetsen corrigeren) bepaald wordt hoe de norm moet worden uitgerekend. Wilt u minder gedetailleerd te werk gaan of heeft u net die uitzondering op de regel te pakken? Geen probleem, want regels kunnen per lesmodule altijd overruled worden.